UFABET

การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่การค้าของขุนนางเพื่อให้บริการลูกค้าระดับ III ดีขึ้น

การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่การค้าของขุนนางเพื่อให้บริการลูกค้าระดับ III ดีขึ้น

ลาสเวกัส (10 กันยายน 2014) ขุนนางชั้นสูงประกาศแต่งตั้ง Maureen Sweeny เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ (CCO) ของบริษัทในลาสเวกัส  นางสวีนีย์จะเข้าร่วมทีมขุนนางในวันที่ 22 กันยายน หลังจากร่วมงานกับ IBM...

Continue reading...